Aktuelt

    Om oss

    Forside
    Adresser     
    Lenker
    K-nytt     
    IAW     

    Historie    
    In English
    Program
    Lover
 

NKF

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er en feministisk organisasjon som arbeider for kvinnefrigjøring og full likestilling mellom kjønnene.

Vi er organisert i International Alliance of Women (IAW), som kjemper for kvinners rettigheter over hele verden og er en aktiv medspiller i forhold til FN. I Norge er vi med i Fokus, en paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjoner, med globalt og flerkulturelt perspektiv.


Leder er Berit Kvæven.

NKF har lokallag i Bergen, Trondheim, Oslo, Drammen og Fredrikstad.

 
Besøksadresse:

Majorstuveien 39
0367 Oslo

tlf. 22 60 42 27


Postadresse:

Postboks 8901 Youngstorget
0028 Oslo