Aktuelt

    Om oss

    Forside
    Adresser     
    Lenker
    K-nytt     
    IAW     

    Historie    
    In English
    Program
    Lover
OKF medlemsnytt mai 2006

Medlemsmøte med Astrid Brekken
Mandag 8.mai kl.19.00 i Majorstuveien 39.

Tilgang til vann er alt i dag et stort problem flere steder i verden, og det vil bli større og mer alvorlig etter som tiden går. Med den kamp om ressursene som det vil innebære er det viktig at vi får innsikt i og kjennskap til fakta. Vi mener at spørsmålet om vann er viktig kvinnesak, og inviterer derfor til medlemsmøte med Astrid Brekken, kjent journalist i NRK. Møt opp, selv om dette blir litt kort varsel !

Årsmøte Onsdag 7. juni kl. 1800 i Majorstuveien 39.

Dagsorden

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding juni 2005 - juni 2006
4. Regnskap for perioden
5. Innkomne saker
6. Valg

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 31.mai. Hvilke aktuelle saker synes du OKF bør uttale seg om ? Ta kontakt med Randi L.Ohna på telefon 67142172 eller 99274253. Du kan også sende e-post til ra.ohna@online.no eller brev til Fururabben 19,1361 Østerås.

Kl.19.00, etter årsmøtedelen vil forfatter Elisabeth Aasen fortelle fra sin siste bok : Barokke damer. Dronning Christinas europeiske reise. Vi håper at flest mulig av dere vil finne våre møter interessante og ta veien til vår leilighet disse to kveldene. Vi vil samtidig oppfordre alle til å komme med innspill/forslag til temaer som ønskes belyst på våre møter. Vennlig hilsen styret i Oslo Kvinnesaksforening

 

Feministisk Salong: Feministisk Salong fortsetter - les mer her. Hvis du ønsker melding om møter på e-post, send din e-postadresse til Hilde Charlotte Solheim : hildecs@broadpark.no

Styret i Oslo Kvinnesaksforening: Randi Ohna (leder) telefon 67142172 / 99274253, ra.ohna@online.no, Eva Evenmo (nestleder) Astrid Eikrem, Aud Langbo, Christine Loewe, Lise Løken ( styremedlemmer) Postadresse : Majorstuveien 39, 0367 Oslo

 

 


Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 23.03.2006

HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK KVINNESAKSFORENING OM FORSLAG TIL NYE REGLER OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/VARSLING

Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 23.12.2005 vedrørende forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Norsk Kvinnesaksforening (NKF) takker for muligheten til å kommentere forslaget.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) støtter alle tiltak som beskytter og styrker varslernes rettigheter. NKF mener at "whistleblowere" eller varslere utøver en viktig funksjon for å demokratisere næringslivet og for å avsløre og forhindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

Ved å styrke varslernes stilling, øker muligheten til å bryte ned et uformelt maktsystem som ofte skaper lojalitet rundt ulovlige og uetiske framgangsmåter.

NKF vil framheve at dette uformelle maktsystemet i alt overveiende grad består av menn. Det er derfor ikke tilfeldig at mange av varslerne i de sakene som har kommet offentligheten til kjenne, er kvinner.

NKF er for øvrig positiv til at formuleringen om at varslingen må foregå "på en lojal måte" er blitt tatt bort. Med vennlig hilsen for Norsk Kvinnesaksforening Berit Kvæven Leder Kopi: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Postboks 8049 Dep., 0031 Oslo

Til toppen

 


Ny grunnlov i Irak - et langt tilbakeskritt for kvinner

Uttalelse til Utenriksdepartementet 09.12.2005

 

NORSK KVINNESAKSFORENING
Postboks 8901 Youngstorget
N-0028 Oslo
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Postboks 8114 Dep
N-0032 Oslo
09.12.2005

Ny grunnlov i Irak - et langt tilbakeskritt for kvinner

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har vedtatt følgende uttalelse som vi med dette oversender Utenriksdepartementet i det vi anmoder departementet om å fremme våre synspunkter i de rette fora:

I fjor slo den irakiske kvinnebevegelsen, med støtte fra kvinneorganisasjoner i mange land, tilbake den såkalte Resolusjon 137. Denne resolusjonen, som skulle være en del av den midlertidige grunnloven, ville lagt familielovgivningen i Irak inn under sharia. Irak ville få en talibanisert familielovgivning, hvor kvinner var fullstendig underlagt menn, slik vi ser det blant annet i Iran.

Nå er Resolusjon 137 tilbake igjen i ny drakt - innført med grunnloven i Irak. Artikkel 14 her oppløser gjeldende familielov. Den overføres i stedet til islamsk sharia og til religiøs lovgivning innenfor andre religiøse grupperinger.

Forholdene er ekstremt vanskelige for kvinner i Irak nå. Handlefriheten er blitt stadig mer innskrenket, mange våger seg ikke ut av huset, og de som gjør det, føler seg tvunget til å gå med slør. Arrestasjoner, kidnapping, voldtekt og drap er blitt daglig kost. Mange som har vært med på organisert arbeid for å forsvare kvinners rettigheter er blitt myrdet. Det er livsfarlig for en kvinne å ha en lederstilling eller være med i en offentlig debatt. Likevel våger sterke kvinner i Irak å arbeide for kvinners rettigheter. To av disse er Hanaa Edwar i den humanitære organisasjonen Iraqi Al-Amal Association og Yanar Mohammed i Organization for Women's Freedom in Iraq. I full offentlighet oppfordrer de alle personer og organisasjoner som arbeider for et demokratisk samfunn om å protestere mot islamiseringen av samfunnet og den nye familielovgivningen.

NKF gir sin fulle støtte til den irakiske kvinnebevegelsen. Vi forventer at Norge, som har sluttet seg til FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), protesterer overfor irakiske og amerikanske myndigheter, og tar opp denne saken med FN. Vi oppfordrer også enkeltpersoner og organisasjoner til å være med og reise en opinion mot det som foregår i Irak akkurat nå.

For Norsk Kvinnesaksforening
Berit Kvæven leder

Kopi: Statsråd Karita Bekkemellem, Barne og familiedepartementet

Til toppen

Montenegro - Kvinnenes Trygge Hus
FOKUS-organisasjon: Norsk Kvinnesaksforening Samarbeidsorganisasjon: Women's Safe House (WHS)

Prosjektet det søkes om er både en videreføring av arbeidet som organisasjonen WSH har drevet med siden 1999, men også en utvikling av arbeidet slik at det kan oppnå større bærekraft. Aktiviteter som det søkes støtte til og som representerer en videreføring dreier seg om: SOS-telefon, beskyttelse, rådgivning, for kvinnelige ofre for trafficking og vold i Podgorica, Montenegro. WSHs aktiviteter er ikke begrenset til kvinner fra Montenegro, men tar i mot kvinner fra hele Balkan, og i tilfellene med trafficking, også fra fjernere land, slik som Moldova.
Norsk kvinnesaksforening ønsker også å støtte WSHs konkrete planer for aktiviteter som tar sikte på å redusere omfanget av vold mot kvinner og trafficking gjennom opplysningsarbeid og ved å overvåke overholdelse av lovverk som skal beskytte kvinner. Det gjelder også beskyttelse av enslige mødre, som etter loven ikke kan kastes ut av foreldrenes hjem, men som ofte lider en slik skjebne fordi de er i en sterkt skambelagt situasjon. Gjennom økt samarbeid med andre frivillige organisasjoner i regionen og myndigheter vil WSH også arbeide for å gjøre beskyttelse av kvinner mer bærekraftig.

Hva skjer ellers : KVINNER PÅ TVERS 24. og 25.09.2005:
Fra programmet: Menns vold mot kvinner -skal fagbevegelsen bry seg ? Hva kan fagbevegelsen gjøre? Kvinner og gudinner på norske arbeidsfaner, Jobb mindre -tjen mer! 13 eller 6 timers arbeidsdag -hva er mest realistisk? Lønn som fortjent? - kvinnelønn i historisk perspektiv Dagens odds -kvinnelønn i dag, Veien videre -hvordan sette dagsorden 2006?
Påmelding innen 12.09.2005 til : Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Oslo, Haakon VII's gate 5,0161 Oslo, Fax 23061810 eller e-post til karin.boyum@fagforbundet.no Kroner 400,-, innbetaling til kontonr.7068.05.16675 Mer info : Ingri Bjørnevik,tlf. 92 49 16 12 eller siri.jensen@it-eksperten.no


FEMINISTISK SALONG

Feministisk salong har egen distribusjonsliste.

Listen brukes til å informere om Feministisk Salong-arrangementer hvis disse kommer utenom medlemsutsendelsene og ev. andre arrangementer. Adressen vil ikke bli gjort tilgjengelig for tredjepart.
Hvis du vil bli ført opp på listen, send din e-postadresse til Hilde Charlotte Solheim: hildecs@broadpark.no
Dersom du ikke har e-post og vil bli ringt opp eller varslet pr. brev, ta kontakt med Hilde Charlotte Solheim på telefon 9065 6887 eller Marianne Inez Lien på telefon 9300 9063.

Feministisk salong er et prosjekt som drives av Marianne Inez Lien og Hilde Charlotte Solheim i Oslo Kvinnesaksforening. Arrangementene er åpne for alle, og er tenkt som et møtepunkt mellom OKF-ere og andre feminister. Møtene skal ta for seg aktuelle problemstillinger for feminister.

Til toppen

Fredrikstad kvinnesaksforening høsten 2005Medlemsnytt september

TV-aksjonen Drømmefanger går av stabelen 23.oktober.
Mette Kolle er vår representant i den lokale komitèen. Hun sier at det viktigste for aksjonen er å få voksne bøssebærere. Vi oppfordrer sterkt våre medlemmer både til å melde seg og til å ta med andre de kjenner. Sett av dagen alt nå.

Framdriftsplan september/oktober:

* 8. september: Teaterstykket "Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten" settes opp (gratis) på St. Croix.
Dette er oppstarten på høstens TV-aksjon i vårt distrikt. Stykket har fått veldig god kritikk. Alle som har anledning, bør komme!
* 18. oktober: Dugnad i rådhuset kl. 18.00-20.30. Her skal det klippes og limes og forsegles bøsser. Alle hender trengs.


* 20. oktober: - drømmekveld. Se oktobernytt nedenfor.
* 23. oktober: Bøssebæring !!! Her må vi stille med mot i brystet og vett i pannen!
* 29. oktober: FKF får besøk fra Oslo kvinnesaksforening denne lørdagen. Vi skal gå byvandringen Kvinner på kartet (eller en del av den) med dem, og de skal være med på besøk til Birthe-Marie Løveid og hør om hennes kunst og arbeidet med det.

Annet
* Vi ønsker et møte om 8. mars sammen med Soroptimistene, og foreslår 17. november i Stallen. Vi tar også kontakt med Barbiegjengen og 8.-marskomiteen.
* Vår vararepresentant Najeba Karim har flyttet fra byen - vi ønsker henne lykke til videre og ønsker vår nye vara Kari Marie Aarøen hjertelig velkommen i styret.
* Kontingent.
Ingjerd sender innbetalingsblanketter til dem som har betalt for 2004, (takk til dere!). De som ikke har betalt for 2004 (etter flere purringer) får ingen kontingentkrav.
* Vi trykker opp nye 100x av Kvinner på kartet, slik det ble avtalt på sommermøtet.

Medlemsnytt FKF oktober 05

TV-aksjonen:

Dugnad tirsdag 18 oktober
* Fint om folk stiller på dugnaden på rådhuset tirsdag 18. oktober. MERK: DUGNADEN ER FLYTTET FRA 17. TIL 18 OKTOBER

Meld deg som bøssebærer
* Husk å melde deg som bøssebærer hos Mette Kolle, enten over tlf.69 31 85 55 / 91721215 eller mail: m-kolle@online.no Det trengs voksne bøssebærere den 23.oktober!

Drømmekveld 20 oktober
FKF samarbeider med Soroptimistene om en "drømmekveld" på St.Croix huset 20.oktober. Her kan man starte med middag på kafé Sans. Siden blir det kulturinnslag med Eirikur Hauksson, Birgit Gudim og flere andre, blant annet kanskje Heidi Gjermundsen. Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet holder innledning om temaet for aksjonen - vold mot kvinner. Hun er en modig og flott kvinne som snakker om viktige ting - kom og hør henne!

Annet:

Kurs i hersketeknikker og motstrategier! Opplegget går over to kvelder fra kl. 18.00-21, på Stallen to torsdager: Forslag om 16. februar og 2. mars 2006/ Alternativt en lørdag formiddag i februar. Mette, Gro og Torild er kursansvarlige.

Førjulsmøte på Malenkji 23. november: Neste styremøte er kl. 19.00 med Malenkij-besøk etterpå. Dette vil da bli et lite julemøte for styret og så inviterer vi gjerne med alle de medlemmene som har lyst! Vi kommer nok dit ca. kl.20.00 - men ellers må jo folk få komme når de vil!

 

Krisesenteret i APACA i Bucuresti står nå på egne ben - og dermed er NKF's prosjekt der avsluttet.


Krisesenteret åpnes av dr. Gabriela Kubinschi, mars 2002. Nå avsluttes prosjektet.

NKFs prosjektleder Christine Hjortland er meget godt fornøyd både med samarbeidet med Bucuresti og med resultatene som er oppnådd. Her er et utdrag fra hennes rapport til Utenriksdepartementet:

Prosjektet har vært drevet på en samvittighetsfull og god måte, og helt i tråd med innholdet i den avtalen som ble satt opp mellom Norsk Kvinnesaksforening (NKF) og Polimed Apaca v/dr. Gabriela Kubinschi i mars 2002.

Representanter for Norsk Kvinnesaksforening var til stede ved åpningen av senteret i mai 2002. Undertegnede, i egenskap av prosjektansvarlig i NKF, og en annen representant for foreningen har ved to anledninger hatt oppfølgingsmøter i Bucuresti. Disse møtene fant sted i månedsskiftet september/oktober 2003 og nå sist i slutten av mai 2005. Ved begge disse anledningene har vi hatt samtaler med den norske ambassadøren i Bucuresti og medarbeidere ved ambassaden. Vi er svært takknemlige for den støtten og interessen som er utvist både fra tidligere ambassadør Rindal og nåværende ambassadør Ulland! Våre samarbeidspartnere i Bucuresti har også bedt meg overbringe deres takknemlighet for den måten de er blitt fulgt opp på. De er også glade for at de har fått delta på flere tilstelninger i ambassadens regi. De formidler også sin takk gjennom forordet i sluttrapporten.

Ved begge våre besøk i Bucuresti, har senterets ledelse arrangert et seminar. Seminaret høsten 2003 innebar en solid gjennomgang av virksomheten ved de fleste rådgivnings/støtte og krisesentrene i Romania. Vi fikk da et godt inntrykk av et etablert nettverkssamarbeid på tvers av sentrene, noe som også har blitt formalisert gjennom en inngått samarbeidsavtale. 23 organisasjoner er nå med i denne nasjonale paraplyorganisasjonen.

Seminaret som ble arrangert 25. mai i år markerte avslutningen på den økonomiske støtten fra norsk side. På seminaret deltok, foruten representanter fra senteret og NKF, også statssekretæren i Ministry of Labour and Social Solidarity, som nå er ansvarlig for dette fagområdet. For øvrig deltok en representant fra den komiteen i Parlamentet som har ansvar for likestillingsspørsmål, nasjonale politimyndigheter samt nasjonale og kommunale barnevernsmyndigheter. Seminaret fant sted i FN-huset og det deltok også representanter fra UNFPA på seminaret. Fru ambassadør Grete Ek Ulland deltok også, noe som ble satt stor pris på!

Statssekretæren pekte i sitt innlegg på at departementet arbeider videre med en nasjonal strategi for familievold, og at finansiering av krisesentre og lignende tiltak vurderes i den sammenheng. De tar sikte på å få i stand en finansieringsordning nå høsten 2005, og der kan Apaca-senteret søke og komme i betraktning for nasjonal støtte. Hun pekte imidlertid på at utfordringene er mange og ressursene knappe. Derfor er det en viktig strategi å opprette privat-offentlig samarbeid (public-private partnerships), også på dette feltet. Statssekretæren opplyste også at den nye politiske ledelsen i departementet vil arbeide for å senke kravene til krisesentre slik de nå er nedfelt i de forskriftene som ble utarbeidet i 2003. Dette ser vi i Kvinnesaksforeningen på som positive signaler.

På vegne av Norsk Kvinnesaksforening, vil jeg gjerne trekke fram følgende forhold tilknyttet selve prosjektet:

* Senteret har hele tiden vært tilknyttet den medisinske poliklinikken i Apaca industriområde.. Dette har medført muligheter for effektiv utnyttelse av personellressurser og har også medført at klientene ved krisesenteret har fått medisinsk behandling ved klinikken, uten bruk av prosjektets midler.

* Senteret har implementert juridisk og psykologisk rådgivning i sin virksomhet i hele driftsperioden. Dette er en bevisst og klok strategi, slik vi ser det. Mulighetene for slik rådgivning er ellers både vanskelig tilgjengelig og svært dyrt i Romania.

* Senterets leder har i høy grad bidradd til å synliggjøre vold mot kvinner og barn som et samfunnsproblem også i Romania. Hun har vært aktiv både som debattant på rumenske tv-stasjoner og blitt intervjuet i en rekke aviser og magasiner. Dette har vært med å bidra til at sakskomplekset har kommet høyere opp på den politiske dagsorden i landet.

* Senteret har hatt en klar strategi og bevissthet omkring viktigheten av å samarbeide med politiet i Bucuresti. De har også etablert et godt samarbeid med sykehus i sin sektor av byen, og mottar klienter også derfra.

* Krisesenteret var opprinnelig et tilbud til de kvinnelige tekstilarbeiderne i Apaca industriområde og deres barn. Senteret har etter hvert fått klienter fra hele byen, siden senteret er blitt godt kjent og det fortsatt bare er ett annet krisesenter med heldøgns tilbud i Bucuresti. Norsk Kvinnesaksforening er en organisasjon med knappe ressurser og der all aktivitet foregår på frivillig og ulønnet basis i styremedlemmenes fritid. Dette prosjektet har også blitt koordinert av foreningen uten utgifter til administrasjon. Koordinering av prosjektet og tett kontakt med våre samarbeidspartnere i Bucuresti har gitt oss verdifull erfaring, og vi er glade for at vi har kunnet bidra til etableringen av det første krisesenteret i Bucuresti! Senterets ledelse selv at de vil klare å fortsette sin virksomhet, selv om de økonomiske forutsetningene foreløpig er vanskelige og uavklarte.

Christine Hjortland, Prosjektansvarlig for NKF

Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet 31.10.2005


ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN OG STRAFFEPROSESSLOVEN SOM LEDD I REGJERINGENS INNSATS MOT TVANGSEKTESKAP

Positiv lovendring
Vi ser i hovedsak lovendringene som en positiv utvikling i kampen mot tvangsekteskap, men vil påpeke at lovendringer alene ikke vil være nok for å få bukt med dette problemet. Norsk Kvinnesaksforening mener lovendringene må følges opp av et langsiktig forebyggende arbeid og et støtteapparat i forhold til jenter og kvinner som er i ferd med å bli tvunget inn i ekteskap eller som bryter ut av tvangsekteskap.

Barneekteskap
Norsk Kvinnesaksforening støtter departementets forslag om ikke å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet dersom en eller begge parter er under 18 år og minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Vi støtter også departementets forslag om 16 år som absolutt grense for når fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra 18 årskravet i ekteskapslovens § 1. Vi ønsker i tillegg at det skal bli straffbart å inngå, eller bidra til inngåelse, av ekteskap med personer under 16 år uavhengig av om ekteskapet inngås i Norge eller utlandet.

Stedfortrederekteskap
Norsk Kvinnesaksforening støtter departementets forslag om innstramming av lovverket slik at ekteskap inngått i utlandet ved bruk av stedfortreder ikke anerkjennes som gyldig i Norge.

Polygame ekteskap
Norsk Kvinnesaksforening mener det bør innføres en særskilt bestemmelse i ekteskapsloven som sier at ekteskap inngått i utlandet der en eller begge parter allerede er gift ikke skal anerkjennes i Norge.

Etterfølgende anerkjennelse
Norsk Kvinnesaksforening mener det ikke bør gis anledning til etterfølgende anerkjennelse av ekteskap. Vi mener det vil være umulig å lage normer for hva som utgjør "sterke grunner", og frykter at en bestemmelse om etterfølgende anerkjennelse vil kunne brukes til omgåelser av lovens øvrige bestemmelser. Norsk Kvinnesaksforening ser at manglende anerkjennelse kan få konsekvenser i forhold til familiegjenforening og andre rettigheter kvinner får gjennom inngåelse av ekteskap. Vi mener likevel at etterfølgende anerkjennelse ikke er en aktuell løsning, og vil med dette oppfordre departementet til å finne andre løsninger for å beskytte den svakeste part i ugyldig inngåtte ekteskap.

Bestemmelse i ekteskapsloven om lik rett til skilsmisse
Norsk Kvinnesaksforening støtter departementets forslag om å utvide retten til skilsmisse ved dom til å gjelde tvangsekteskap generelt, herunder der andre enn ektefellen har utøvet tvangen. Vi støtter videre forslaget om endringer i straffeprosessloven som gir utvidet adgang til å fremme krav om ugyldighet eller skilsmisse som borgerlig rettskrav i en straffesak, selv om ektefellen ikke er siktet i saken. Vi vil i denne sammenheng påpeke at apparatet som ivaretar kvinner som krever ugyldighet eller skilsmisse må utbedres for å hjelpe og beskytte kvinner fra kulturer som ikke anerkjenner skilsmisse, slik at de får den nødvendige støtte under og etter prosessen med å få ekteskap oppløst.

Erklæringsskjema
Norsk Kvinnesaksforening mener et skjema for anerkjennelse av menns og kvinners like rettigheter til skilsmisse er unødvendig, da dette ivaretas av norsk lovgivning.

Norsk Kvinnesaksforening ved Berit Kvæven, Leder

 

Mandat for Likestillings- og diskrimineringsombudet

Begrepet likestilling har mistet mye av sitt innhold - bruk kjønnslikestilling i stedet! Det gir et klarere budskap. Dette skriver NKF i en uttalelse om forslag til forskrifter for det nye likestillings- og diskrimineringsombudet.

§1 Mandat for Likestillings-og diskrimineringsombudet
Støtte og veiledning:
NKF mener at også det internasjonale aspektet bør inn under dette punktet. Mange kjønnslikestillingsspørsmål er internasjonale problemer, for eksempel handel med kvinner. Slike problemer må løses i samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner. NKF mener det er en selvfølge å se arbeidet for likestilling i et internasjonalt perspektiv, og at det nye Ombudet har et ansvar for å bistå likestillingsarbeidet i andre land og i internasjonale sammenhenger.

Veiledningstjeneste om etnisk mangfold i arbeidslivet Her ønsker Norsk Kvinnesaksforening å påpeke at flere grupper arbeidstakere har problemer med å bli ansatt og med å avansere i arbeidslivet. Vi mener derfor at kjønnslikestilling bør inn som et aspekt ved veiledningstjenesten.

Departementets forslag til kommentarer til mandatet: NKF er svært glad for at regjeringen foreslår følgende: "Det forutsettes at ombudet legger til rette for en kontinuerlig og systematisk dialog med relevante interesseorganisasjoner og brukergrupper, med sikte på å styrke ombudets kunnskap om aktuelle problemstillinger og tendenser og gi et supplerende grunnlag for ombudets prioriteringer. Departementet har i Ot. prp. nr. 34 (2004-2005) forutsatt at dette skjer innen strukturerte og forutsigbare rammer i form av et brukerutvalg." NKF hilser velkommen en direkte dialog, og vi ser fram til å bli invitert til samarbeid i saker hvor det er naturlig. Vi ser det også som sterkt ønskelig å bli orientert regelmessig om kvinnepolitiske problemstillinger som Ombudet arbeider med.

Sluttkommentar: Norsk Kvinnesaksforening (NKF) går inn for at man bruker begrepet kjønnslikestilling i de tilfellene der det er snakk om likestilling mellom kjønn. Ordet likestilling har etter hvert mistet så mye av sitt innhold at vi mener kjønnslikestilling gir et klarere budskap om hva man taler om. For å synliggjøre det viktige arbeidet for kjønnslikestilling foreslår NKF å dele Ombudet opp i en diskrimineringsavdeling og en kjønnslikestillingsavdeling. NKF vil understreke at mandatet til Ombudet må være utformet slik at både pådriverrollen og kontrollørrollen i framtida må være tilfredsstillende ivaretatt. Vi minner i denne sammenheng om vår uttalelse av 30.september 2003 til Kommunal- og regionaldepartementet, med kopi til Barne- og familiedepartementet, der vi nettopp framhever den viktige pådriverrollen og at denne må ivaretas og opprettholdes i størst mulig grad. Med hilsen for Norsk Kvinnesaksforening Berit Kvæven leder Kopi: Likestillingsombudet, Likestillingssenteret

Leder for NKF Berit Kvæven 14.09.05.

 

 

Til toppenSelvbestemt abort mellom uke 12 og 16!

Pressemelding fra NKF 01.04.2005
Norsk Kvinnesaksforening mener at nemndsystemet må bort mellom 12. og 16. svangerskapsuke og at kvinnen selv skal ta avgjørelsen. Abort er et alvorlig etisk valg, men ingen har bedre forutsetningr til å ta den endelige avgjørelsen, også mellom 12. og 16. svangerskapsuke, enn kvinnen selv.

En nemnd kan ikke på vegne av kvinnen avgjøre om hun skal beholde et foster med misdannelser eller ikke. Det er kvinnen som blir sittende med ansvaret og som må leve med konsekvensene av beslutningen. Derfor må det være opp til kvinnen selv å avgjøre i slike vanskelige saker, mener Norsk Kvinnesaksforening.

 

Likestillingssenteret

Flertallet i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen på Stortinget har gått inn for å legge ned Likestillingssenteret når de nå oppretter et nytt ombud mot diskriminering. Dette er i tråd med forslaget fra regjeringen, som Norsk Kvinnesaksforening har hele tiden har gått i mot.

Vi går i sterkt inn for å beholde Likestillingssenteret som en separat enhet. Vi må beholde et pådriverapparat for likestilling med høy kompetanse som kan ivareta likestillingsspørsmål i samfunnet og støtte opp om drivkrefter i ønsket retning.

I september 2003 avga vi en høringsuttalelse om saken. Klikk her for å lese den.

 

 

 

 

 
Besøksadresse:

Majorstuveien 39
0367 Oslo

tlf. 22 60 42 27


Postadresse:

Postboks 8901 Youngstorget
0028 Oslo